ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ DSG

Τι έχει μέσα ένα κιβώτιο DSG;

Τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (τα γνωστά διπλοσύμπλεκτα ή διπλόδισκα) έχουν ανατρέψει τα δεδομένα στην αυτόματη μεταφορά της ροπής την τελευταία δεκαετία. Το μεγαλύτερο τους πλεονέκτημα αφορά στην ταχύτητα αλλαγή των σχέσεων δημιουργώντας την αίσθηση της αδιάκοπης μεταφοράς ισχύος, ενώ θεωρητικά τα κιβώτια διπλού συμπλέκτη παρουσιάζουν μικρότερη κατανάλωση από εκείνα με μετατροπέα ροπής.