ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά, από τους κορυφαίους κατασκευαστές

Υπερπληρωτές / Καταλύτες & ATSP

Οι υπερπληρωτές μας κατασκευάζονται από τις εταιρείες Garrett Koyo και Vaico και μας αποστέλλονται από τις εταιρείες Japanparts και Weco. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρέχουμε ύψιστης ποιότητας αυθεντικούς καταλύτες ,καθώς και μη αυθεντικούς πρόσφατα επισκευασμένους.
Σας εγγυόμαστε οικονομικούς υπερπληρωτές των εταιρειών Alfa,Austin, Audi, Citroen, Chrysler?Chevrolet, Dacia, Fiat, Ford, Ford USA, Honda, Hyundai, Iveco, Kia, Jaguar,Jeep, Jungheinrich-Stapler, Lancia, Mazda, Mercedes, Mercedes φορτηγά, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Renault φορτηγά, Rover, Saab,Scania φορτηγά, Seat,Skoda, Suzuki, VW, Volvo, Volvo φορτηγά, καθώς και δομικές μηχανές και US- οχήματα.
Τα προϊόντα μας αποστέλλονται με UPS κι έτσι εγγυόμαστε την άμεση παράδοσή τους.

Λειτουργία του Υπερπληρωτή

Ο καταλύτης βρίσκεται μόνο σε μηχανές παλινδρομικού κινητήρα. Τα έμβολα της μηχανής παράγουν μια υποπίεση ,ώστε να την απορροφήσουν γύρω απ’τον αέρα. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των στροφών, τόσο πιο γρήγορα δουλεύουν τα έμβολα, πράγμα που θέτει όρια στην απόδοση της μηχανής.
Μια δυνατότητα,να εξισορροπηθεί αυτό είναι η φόρτιση των κυλίνδρων μέσω ενός υπεπληρωτή. Αυτός αποτελείται από μια τουρμπίνα, που κινείται με τη βοήθεια του καυσαερίου και ενός συμπιεστή. Η τουρμπίνα θέτει σε κίνηση τον συμπιεστή, αυτός απορροφά τον αέρα και τον συμπιέζει, ώστε να περνάει περισσότερος αέρας στη μηχανή και να μετατρέπεται σε περισσότερο καύσιμο.
Σε βενζινοκίνητους κινητήρες με υπερπληρωτή περιορίζεται η σχέση συμπίεσης , διότι μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες αναφλέξεις του μίγματος, καύσιμο και αέρας στη μηχανή.
Τα πλεονεκτήματα ,που προκύπτουν από τον υπερπληρωτή είναι ξεκάθαρα. Με την αύξηση του όγκου εργασίας της μηχανής, μπορούν να τοποθετηθούν πιο ελαφριές μηχανές, χωρίς να περιοριστεί η απόδοση της μηχανής.
Μειονέκτημα της φόρτισης με υπερπληρωτή είναι ότι αυξάνεται αισθητά η θερμοκρασία λειτουργίας της μηχανής και έτσι πρέπει να τοποθετηθεί ένα πιο μεγάλο σύστημα ψύξης, για να το εξισορροπήσει. Εκτός αυτού θα πρέπει η εγκατάσταση της εξάτμισης να είναι αρκετά μεγάλη (επιτρέπεται το πολύ 5 kPA), για να εξισορροπεί την πίεση,που προκύπτει από τον υπερπληρωτή.
Δεν πρέπει να σβήνετε αμέσως τη μηχανή μετά από ταξίδι με πολλή επιβάρυνση, ώστε να μπορεί ο υπερπληρωτής να προβεί σε ψύξη, διότι σε αντίθετη περίπτωση η οδήγηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους άξονες.